5 april

I en befolkningsbaserad studie genomförd i Norge och med drygt 1000 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranden Lasse Marius Honningsvåg för första gången kunnat bevisa att det finns synliga förändringar i hjärnan hos personer med vanlig huvudvärk av spänningstyp. Särskilt

15 november

Mattias har blivit utsedd att representera European Headache Federation i Global Patient Advocacy Coalition. Syftet är att via internationella toppmöten utforma strategier för utbildningar och kampanjer om svår huvudvärk, samt att säkra tillgång till vård och effektiva behandlingar.

8 juni

I en stor studie genomförd på 15 platser i Nepal och med 2100 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranderna Kedar Manandhar och Ajay Risal för första gången kunnat bevisa ett samband mellan migrän och höjd över havet. Ju högre upp

8 augusti 2016

Mattias Lindes forskargrupp har publicerat den första kritiska genomgången av en psykologisk behandlingsmetod som kallas biofeedback mot barnmigrän i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Stubberud A, Varkey E, McCrory D, Pedersen S, Linde M. Biofeedback as Prophylaxis for Pediatric

31 augusti 2016

Den 31 augusti 2016 försvarar Mattias Lindes doktorand Anne-Berit Krogh sin avhandling Headache among adolescents in the general population: prevalence, impairment and assessment methods vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet. Opponenter är professor Christofer Lundqvist från Oslo och MD Eeva-Liisa Metsähonkola från Helsingfors.