5 april

I en befolkningsbaserad studie genomförd i Norge och med drygt 1000 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranden Lasse Marius Honningsvåg för första gången kunnat bevisa att det finns synliga förändringar i hjärnan hos personer med vanlig huvudvärk av spänningstyp. Särskilt

15 november

Mattias har blivit utsedd att representera European Headache Federation i Global Patient Advocacy Coalition. Syftet är att via internationella toppmöten utforma strategier för utbildningar och kampanjer om svår huvudvärk, samt att säkra tillgång till vård och effektiva behandlingar.

8 juni

I en stor studie genomförd på 15 platser i Nepal och med 2100 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranderna Kedar Manandhar och Ajay Risal för första gången kunnat bevisa ett samband mellan migrän och höjd över havet. Ju högre upp