Hur går en utredning till?

Ett inledande besök hos professor Linde är 60 minuter långt. Ni går då igenom sjukdomar i släkten, livssituation, tidigare sjukdomshistoria, lokalisation och karaktär hos värken och övriga kopplade symptom, medicineringar, tidigare utredningsresultat och en fullständig klinisk undersökning inklusive neurologiskt status. Detta utmynnar vanligen en eller flera diagnoser enligt klassifikationssystemet ICHD-3. Vid behov kompletteras utredningen med magnetkameraundersökning av huvudet, lumbalpunktion med tryckmätning och analys av ryggmärgsvätskan, eller blodprover.

Utifrån din diagnos skräddarsys sedan ett förslag till läkemedelsbehandling av professor Linde. Vanligen innebär detta en kombination av akuta läkemedel, som tas när smärtan är som värst, samt förebyggande behandling. Vi arbetar med ett 50-tal etablerade farmakologiska substanser, varav några är så kallade licensläkemedel. Andra substanser är fortfarande i klinisk prövning, vilket innebär att de inte är tillgängliga i den vanliga sjukvården ännu.

Vi jobbar i team och efter att utredning gjorts hos läkare är du som önskar välkommen till specialutbildad sjukgymnast och legitimerad psykolog för hjälp med avslappningsträning, akupunktur, biofeedback, ergonomiska råd, råd om fysisk träning med mera.

Efter de inledande kontakterna har man vanligen fortsatt kontakt med oss för receptförskrivning samt regelbunden utvärdering av ordinerade behandlingar och information om framtida behandlingsmöjligheter.

 

På vilket sätt skiljer sig vården på Tjörns Huvudvärksklinik från andra ställen?

Alla patienter får ett personligt omhändertagande av en läkare som är huvudvärksspecialist (cefalgolog). Detta betyder att han är specialistläkare i neurologi (nervsystemets sjukdomar) samt har mångårig klinisk och vetenskaplig kompetens enligt kriterier från International Headache Society (IHS). Vår läkare har skrivit fler än hundra vetenskapliga artiklar och böcker om migrän och annan huvudvärk, och har anlitats som sakkunnig av till exempel Socialstyrelsen, patientföreningen Svenska Migränförbundet, Världshälsoorganisationen WHO, Svenska Neurologföreningen (SNF), European Federation of Neurological Societies och Svenska Läkarsällskapet.

I komplicerade fall arbetar vi som ett multidisciplinärt team, där vår huvudvärksutbildade sjukgymnast och vår legitimerade psykolog fyller viktiga funktioner.

På Tjörns Huvudvärksklinik lägger vi stor vikt vid behandling av huvudvärk även med andra metoder än läkemedel, såsom till exempel livsstilsrådgivning, tillämpad avslappning, akupunktur och ergonomisk undervisning.

Förutom vuxna patienter har vi ett särskilt program för huvudvärk (till exempel bukmigrän) hos barn och ungdomar.

För patienter som av olika skäl har svårt att ta sig till kliniken kan vi erbjuda personligt besök genom videosamtal med Skype (finns att ladda ner gratis till din dator eller mobil här).

 

Nöjd kund berättar

 

Vill du veta mer om migrän och annan huvudvärk?