Mattias Linde

MD, PhD, överläkare i neurologi,
professor i neurologi

Mattias Linde utbildade sig till läkare 1993 vid Lunds Universitet och erhöll 2002 specialistkompetens i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mattias har samarbetat med forskare i 18 länder och har bland annat arbetat med huvudvärk i Genève på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO). Läs mer om Mattias Linde

Lena Linde

Civilekonom

Lena Linde är civilekonom med utbildning från Lunds Universitet. Hon har arbetat i många år på Skattemyndigheten och Akzo Nobel Surface Chemistry. Lena sköter klinikens ekonomi, fakturor och tidsbokningar.