Mattias Linde

MD, PhD, överläkare i neurologi,
professor i neurologi

Mattias Linde utbildade sig till läkare 1993 vid Lunds Universitet och erhöll 2002 specialistkompetens i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mattias har samarbetat med forskare i 18 länder och har bland annat arbetat med huvudvärk i Genève på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO). Läs mer om Mattias Linde

nathalie-vehre

Nathalie Vehre

Leg. psykolog

Nathalie är legitimerad psykolog sedan 2002. Hon har erfarenhet av kliniskt arbete med båda barn och vuxna, med ett särskilt intresse för stressrelaterad psykisk ohälsa. Nathalie är  certifierad i interpersonell terapi (IPT B).

 

Emma Varkey

Leg. sjukgymnast, medicine doktor

Emma är leg. sjukgymnast (fysioterapeut) och har lång erfarenhet av patienter med huvudvärk. År 2011 disputerade hon med en avhandling om att förebygga migrän med hjälp av fysisk träning. Hon arbetar nu på utbildningen för fysioterapi vid Göteborgs Universitet samt på kliniken Friskrehab i centrala Göteborg.

Lena Linde

Civilekonom

Lena Linde är civilekonom med utbildning från Lunds Universitet. Hon har arbetat i många år på Skattemyndigheten och Akzo Nobel Surface Chemistry. Lena sköter klinikens ekonomi, fakturor och tidsbokningar.