Vid huvudvärk är närmare 270 olika diagnoser aktuella.

Har du
– Migrän med oklar diagnos eller utan tillfredsställande behandling?
– Kronisk migrän med behov av botulinumtoxin-behandling?
– Huvudvärk vid neurologiska sjukdomar såsom missbildningar?
– Klusterhuvudvärk?
– Kronisk daglig huvudvärk med läkemedelsöveranvändning?
– Trigeminusneuralgi?
– Behov av antikroppsbehandling mot CGRP?

hjarnaPå Tjörns Huvudvärksklinik lägger vi stor vikt vid behandling av huvudvärk även med andra metoder än läkemedel, såsom till exempel livsstilsrådgivning, tillämpad avslappning, akupunktur och ergonomisk undervisning.

linje