Mattias Linde – huvudvärksspecialist

Mattias Linde utbildade sig till läkare 1993 vid Lunds Universitet och erhöll 2002 specialistkompetens i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

2004 grundade han Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg där han tog emot >10,000 besök av patienter från hela landet. Parallellt med detta bedrev han forskning vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, där han disputerade på en avhandling om migrän och var verksam som docent i neurologi. 2010 rekryterades han som överläkare vid Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk i Norge (Trondheim).

Sedan 2011 är Mattias Linde professor i neurologi vid Institutionen för Neurovetenskap, Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Norges största universitet. För närvarande är han projektledare för sex doktorander vid NTNU.

Mattias Linde har skrivit mer än 140 vetenskapliga artiklar och lärobokskapitel, och han är publicerad i The Lancet. Han har utvecklat nya behandlingsmetoder för huvudvärk och har fått världsrykte genom sina publikationer om förebyggande behandling (profylax) av migrän med och utan läkemedel.

En översikt av Mattias Lindes vetenskapliga publikationer finns här.

Mattias Linde har samarbetat med forskare i 18 länder och har arbetat med huvudvärk i Genève på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO). Han är projektledare för den första landsomfattande undersökningen av huvudvärkssjukdomar i sydostasien. Han har vid flera tillfällen suttit i den vetenskapliga expertkommittén för världens största huvudvärkskongresser EHMTIC och IHC, och han är medlem av redaktionen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Headache and Pain.

Sedan 2016 är Mattias inröstad i styrelsen för European Headache Federation, en sammanslutning av Europas främsta huvudvärksexperter.

professor-lindeMattias Linde är en flitigt anlitad föredragshållare på kongresser, institutioner och universitet runt om i världen. Han har utbildat hundratals läkare från Skandinavien och övriga delar av världen. År 2007 tilldelades han Svenska Neurologföreningens utmärkelse DEN GYLLENE REFLEXHAMMAREN för bästa utbildare i neurologi.

Mattias är vice ordförande i Svenska Huvudvärkssällskapet, ordförande i Regionalt Processteam (RPT) Migrän i Västra Götalandsregionen, och ansvarig överläkare vid Regional Migränmottagning Sahlgrenska i Göteborg

Forskning