Klinisk verksamhet

Vi utreder och behandlar de svåraste typerna av huvudvärk och nervsmärta i huvudet. Närmare 270 olika diagnoser är aktuella. Exempel är:

  • Migrän med oklar diagnos eller utan tillfredsställande behandling
  • Kronisk migrän med behov av botulinumtoxin-behandling
  • Huvudvärk vid neurologiska sjukdomar såsom missbildningar
  • Hortons huvudvärk
  • Kronisk daglig huvudvärk med läkemedelsöveranvändning
  • Trigeminusneuralgi

Patienterna är i alla åldrar (även barn) och kommer med eller utan remiss från hela landet – men majoriteten är yrkesaktiva personer hemmahörande i Västsverige. Möjligheten att även ta emot patienter via Skype gör att inga avstånd är för stora.

 

Filosofi

På Tjörns Huvudvärksklinik är vi måna om att lära känna dig som patient ur ett helhetsperspektiv, varefter vår hjälp innefattar rådgivning kring livssituation och träning samt vetenskapligt beprövade ickefarmakologiska metoder och såväl akuta som förebyggande läkemedel. Vi håller högsta internationella kvalitet på vård, forskning och undervisning inom huvudvärk. Målen för oss som jobbar på kliniken är nöjda patienter och en känsla av att vi hjälps åt att göra ett bra jobb.