5 april

I en befolkningsbaserad studie genomförd i Norge och med drygt 1000 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranden Lasse Marius Honningsvåg för första gången kunnat bevisa att det finns synliga förändringar i hjärnan hos personer med vanlig huvudvärk av spänningstyp. Särskilt