8 augusti 2016

Mattias Lindes forskargrupp har publicerat den första kritiska genomgången av en psykologisk behandlingsmetod som kallas biofeedback mot barnmigrän i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Stubberud A, Varkey E, McCrory D, Pedersen S, Linde M. Biofeedback as Prophylaxis for Pediatric

31 augusti 2016

Den 31 augusti 2016 försvarar Mattias Lindes doktorand Anne-Berit Krogh sin avhandling Headache among adolescents in the general population: prevalence, impairment and assessment methods vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet. Opponenter är professor Christofer Lundqvist från Oslo och MD Eeva-Liisa Metsähonkola från Helsingfors.