Mattias Lindes forskargrupp har publicerat den första kritiska genomgången av en psykologisk behandlingsmetod som kallas biofeedback mot barnmigrän i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Stubberud A, Varkey E, McCrory D, Pedersen S, Linde M. Biofeedback as Prophylaxis for Pediatric Migraine: A Meta-Analysis. Pediatrics 2016; Aug;138(2)

8 augusti 2016