Den 31 augusti 2016 försvarar Mattias Lindes doktorand Anne-Berit Krogh sin avhandling Headache among adolescents in the general population: prevalence, impairment and assessment methods vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet. Opponenter är professor Christofer Lundqvist från Oslo och MD Eeva-Liisa Metsähonkola från Helsingfors.

31 augusti 2016