I en stor studie genomförd på 15 platser i Nepal och med 2100 deltagare, har Mattias forskargrupp med doktoranderna Kedar Manandhar och Ajay Risal för första gången kunnat bevisa ett samband mellan migrän och höjd över havet. Ju högre upp folk bodde, desto fler hade migrän, och desto svårare var den. Studien är nu publicerad i European Journal of Neurology, läs här.

8 juni